Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203030-002
1340
205
Mogiła ziemna na planie prostokąta, obsadzona murawą.

Przy mogile znajduje się granitowy pomnik w formie postumentu zwieńczonego ściętym obeliskiem, Na postumencie umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem:

TU SPOCZYWA 1340 ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALKACH Z NIEMCAMI/ W CHRZANOWIE I JEGO OKOLICACH W STYCZNIU 1945 R./ KTÓRYCH SZCZĄTKI PRZENIESIONO W LUTYM 2018 R./ Z CMENTARZ WOJENNEGO W PARKU "KOŚCIELEC"

Na flankujących postument ścianach umieszczone są tablice z ciemnego kamienia z nazwiskami pochowanych.

W 1945 r. w Parku w Kościelcu grzebano żołnierzy poległych lub zmarłych żołnierzy Armii Czerwonej. W 1948 r. po przeprowadzeniu akcji ekshumacyjnej na terenie powiatu chrzanowskiego założono cmentarz wojenny, który obejmował 10 mogił obramowanych mogił i pomnik z kamiennych bloków z tablicą z nazwiskami pochowanych. W późniejszych latach ekshumowano tu szczątki z mogiły w Parku Miejskim w Chrzanowie oraz w pobliżu szkoły. Obecne urządzenie w formie tarasu i pomnika zostało wykonane w 1978 r.

W 2018 r. szczątki żołnierzy pochowanych w Parku w Chrzanowie-Kościelcu ekshumowano i przeniesiono na cmentarz komunalny w Chrzanowie.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1026.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 84, il. 35.
  • W. Hadyś, Miejsca pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Chrzanów, Chrzanów 1982, s. 7-11.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 81-83.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939 - 1945., red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
AGATIJ WASILIJ ONUFRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
AGIEJEW SIEMIEN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
ALEKSIEJEW PIETR WIENIEDIKTOWICZ SZEREGOWY Красная армия
ARSENIUK DMITRIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
AFANASJEW INNOKIENTIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Красная армия
AHRAMOW K.C. SZEREGOWY Красная армия
BACHTIN JEGOR FIEDOROWICZ KAPITAN Красная армия
BASZARIN DMITRIJ PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
BIEŁOUSOW WASILIJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
BIEŁOSZAPKO IWAN FIEDOROWICZ SIERŻANT Красная армия
BIERKIETA IWAN ANTONOWICZ SZEREGOWY Красная армия
BOGANOW IBRAHIM ISMAIŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
B?GACZ JEMIELJAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
BADANIN NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Красная армия
BOKARIEW PIETR STIEPANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
BOROWI? ANDRIEJ MITROFANOWICZ MAJOR Красная армия
BUJAR STIEPAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
WARIWODA WASILIJ BORISOWICZ SIERŻANT Красная армия
WASIELAK DMITRIJ LEONTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
WASILEWSKIJ WŁADIMIR IOSIFOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
WASILJEW SIERGIEJ JEGOROWICZ SZEREGOWY Красная армия
WOZNIUK JEFIM MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
WOJCIECHOWSKIJ FELIKS IOSIFOWICZ SZEREGOWY Красная армия
WOŁODIN WŁADIMIR PROCHOROWICZ JEFREJTOR Красная армия
WORONKOWSKIJ WŁADIMIR NIKITOWICZ JEFREJTOR Красная армия
WSZEWKOW IWAN ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Красная армия
WYSZATICKIJ FRANK WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
GAWRILININ JURIJ DMITRIJEWICZ Красная армия
GAŁUŃKO IGNAT DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
GASZINSKIJ MICHAIŁ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
GIEDZ LEON LEONTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
GOŁKA IOSIF PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
GONTA MAKARIJ IWANOWICZ SIERŻANT Красная армия
GORBUNOW PAWIEŁ BORISOWICZ ST. LEJTNANT Красная армия
GORODECKIJ IWAN WIKIENTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
GRIL JAKOW MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Красная армия
GRYGAL STIEPAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
GUTOROW JURIJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
DANILIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
DEMISZIN WASILIJ ANTONOWICZ SIERŻANT Красная армия
DIEMCZENKO PAWEŁ MOISIEJEWICZ JEFREJTOR Красная армия
DIENISIEWICZ SAWWA NIKITOWICZ SZEREGOWY Красная армия
DIERKACZEW ANDRIEJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
DOWLETOW RUZMAJ CHADŻIJEWICZ SIERŻANT Красная армия
DUDNIKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ SIERŻANT Красная армия
JEWSTRATIENKO FIEDOR ANTONOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
JEREMIN IWAN SIERGIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
JESIN IWAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
ŻEŁTUCHIN GIERGIJ JEMIELJANOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
ŻIGUNOW HASANBI LEONOWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
ZACIERKOWNYJ PIETR JAKOWLEWICZ SIERŻANT Красная армия
ZAJANCZUKOWSKIJ GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Красная армия
ZIMIROW N.F. Красная армия
ZININ WASILIJ MICHAJŁOWICZ LEJTNANT Красная армия
ZŁOBIN ALEKSANDR MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
IWANOW SAWA KARPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
IWANIUŻENKO STIEPAN KONSTANTINOWICZ SIERŻANT Красная армия
ILIN WASILIJ WASILJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
KABRIN ANTON IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KAZAKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ KAPITAN Красная армия
KAPUSTIN GIEORGIJ IWANOWICZ SIERŻANT Красная армия
KARAJCZEW ALEKSANDR GRIGORJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
KASZEL GRIGORIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KISIELEW FIEDOR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KICHTIAK GRIGORIJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KLIMCZUK ZIŃKO DAWYDOWICZ SIERŻANT Красная армия
KLIUJEW WASILIJ JEFRIMOWICZ SIERŻANT Красная армия
KOZYRIEW IWAN BORISOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOLESNIKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOŁOMOJEC AFANASIJ KUŹMICZ SZEREGOWY Красная армия
KOLADIENKO MAKSIM ŁUKASZEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOPYŁOW ALEKSIEJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOROTIEJEW NIKOŁAJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT GWARDII Красная армия
KOSTIUK K.G. SZEREGOWY Красная армия
KOTYK IWAN STIEPANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOSZELEW SIEMIEN WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KRAWCZUK JEMIELJAN FILIPPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KRAWCZUK JAKOW SAFRONOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KRAWCZUK IWAN JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KRASNOPIEROW PIETR RODIONOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KRIWICKIJ SIERGIEJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
KRIWONOSIUK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Красная армия
KROCZAK ILJA ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KUZNIECOW WASILIJ ALEKSANDROWICZ LEJTNANT Красная армия
KUZNIECOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KURBATOW IWAN SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KURGANSKIJ ALEKSANDR JEFIMOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KUROWIEC WASILIJ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KUSZNIR SIERGIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
ŁAGODA PROCHOR JOSYPOWYCZ [IOSIFOWICZ] SZEREGOWY Красная армия
LESZCZENKO DMITRIJ JAKOWLEWICZ JEFREJTOR Красная армия
LISKO R.S. SZEREGOWY Красная армия
MAJOR GRIGORIJ PIETROWICZ JEFREJTOR Красная армия
MAŃKOW G.P. SZEREGOWY Красная армия
MASIUK PIETR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Красная армия
MATWIJENKO ANDRIEJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
MAHMUDOW ALISMAN SIERŻANT Красная армия
MIELNIK PIOTR PAWŁOWICZ Красная армия
MIERKUŁOW WASILIJ WASILJEWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
MIESZINSKIJ STANISŁAW IWANOWICZ STARSZINA Красная армия
MISANOW KARP IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
MITIANIN WASILIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Красная армия
MICHALENKO IWAN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Красная армия
MOZOLUK MICHAIŁ PIETROWICZ SIERŻANT Красная армия
MONASTYRSKIJ WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
MUZIJ N.S. SZEREGOWY Красная армия
MURYSOW PIETR IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
MUCHA DMITRIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
NAJMIETOW N. SZEREGOWY Красная армия
NIZIN NIKOŁAJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Красная армия
NIKITIN MICHAIŁ GIEORGIJEWICZ STARSZINA Красная армия
NIKITJUK NIKOŁAJ PŁATONOWICZ SZEREGOWY Красная армия
NOWOSAD TROFIM JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Красная армия
OWCZINNIKOW ALEKSANDR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
OGORODNIK ROMAN PIETROWICZ SZEREGOWY Красная армия
ODINAJEW TURSUN SIERŻANT Красная армия
ORIEW A.G. Красная армия
OSNABCZUK MICHAIŁ KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
PADATRIGORA T.S. SZEREGOWY Красная армия
PANCZISZIN GRIGORIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
PANYCZ WŁADIMIR DANIŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
PAŃKOW GRIGORIJ MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Красная армия
PARCHOMOW KUŻMA DANIŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
PASTUCH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
PIERIEPIAT'KO FIEDOR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
PIETRIWSKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
PIETRIK PAWIEŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
PIETRICZUK STIEPAN CHARITONOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
PIESZECHONOW WASILIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
POWONSKIJ FRANC DANIŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
POGORIEŁOW GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Красная армия
PODGALZIEN MARTYN DANIŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
POLEWIK LEONTIJ AFANASJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
POLENNYJ PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
PROROCZENKO WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
RABOTIAGA FIEDOR IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
RAZUMOW ORUN SZEREGOWY Красная армия
RACHMANOW CHAMRAT SZEREGOWY Красная армия
RASZKIEWICZ IWAN IOSIFOWICZ SZEREGOWY Красная армия
RODIN PIETR KUŹMICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
RIAZANOW PIETR IWANOWICZ KAPITAN Красная армия
SABAT WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SAWCZUK GRIGORIJ JAKOWLEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
SALKO PIETR IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SAFIAROW ISRAFIŁ SZARIFOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SIEMIENOW DMITRIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SIEMIENIUK PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SIEMYKIN IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
SIWIERSKIJ KONDRAT DANIŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SKRINNIK NIKOŁAJ MITROFANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
SOBKO DMITRIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Красная армия
SOŁOWJEW ALEKSANDR PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
SOCHOTIUK PIETR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
STAROŻITNIUK DMITRIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
STAROSIELSKIJ JAKOW BORISOWICZ SZEREGOWY Красная армия
STIEPANIENKO NIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ JEFREJTOR Красная армия
STRIEKOW WŁADIMIR FIEDOTOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
SUCHARIEW WASILIJ NIKOŁAJEWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
TIERTYROW ALEKSANDR ZACHAROWICZ KAPITAN Красная армия
TIMOSZENKO FILIPP DAWYDOWICZ SZEREGOWY Красная армия
TITOW A.J. Красная армия
TITOW ALEKSANDR KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
TICHOMIROW MICHAIŁ FIEDOROWICZ LEJTNANT Красная армия
TKACZUK IWAN KARPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
TOKARSKIJ ŁUKJAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
TRIETIAK ALEKSANDR ARSIENTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
TRYKOW W.S. SIERŻANT Красная армия
UDOWIN KONSTANTIN JEFIMOWICZ SZEREGOWY Красная армия
UPATOW KONSTANTIN ALEKSIEJEWICZ LEJTNANT Красная армия
URYWKO WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
FARFUTDINOW GALIMIAN SIERŻANT Красная армия
FIEDIN ALEKSANDR ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
FIEDORIAK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Красная армия
FIEDRIGANS WŁADIMIR IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
FIEDYSZIN FIEDOR STIEFANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
FIGOL WASILIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
HAWIN IWAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
CHEIMOTOW NOWRUS SZEREGOWY Красная армия
CHRUSKIN GRIGORIJ IOSIFOWICZ SZEREGOWY Красная армия
HURSATJEW ARKADIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
CICIURA ROMAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
CZERWINSKIJ WASILIJ WASILJEWICZ LEJTNANT Красная армия
CZERNIEDSKICH ANATOLIJ IWANOWICZ MAJOR Красная армия
CZERNIKOW IWAN MITROFANOWICZ STARSZYNA Красная армия
CZERNYJ LEONTIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
CZERNYJ GRIGORIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
CZICZERIN ARKADIJ NIKOŁAJEWICZ PODPUŁKOWNIK Красная армия
SZABANOWSKIJ MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZABARIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZOCH ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZEWCZUK IWAN NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZINKARIUK JAKOW JEMIELJANOWICZ SIERŻANT Красная армия
SZIROKIJ LEON MOISIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZICHOWCEW JAKOW JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZICZENKOW ALEKSIEJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZKURIAK MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZUCHROW STIEPAN LEONTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
JAKOWIENKO DMITRIJ KARPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
JAKOWLEW DMITRIJ PROFJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
JANZIN ALEKSIEJ IWANOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
JANCZENKO GAWRIŁ ZACHAROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
JACKOWSKIJ MARTIN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Красная армия
BATKOŁDIN ACHMAR Красная армия
WOLIKOW ALEKSANDR NIESTEROWICZ SZEREGOWY Красная армия
KUZIK JÓZEF Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
7
Красная армия 1128