Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203010-001
5
5
Mogiła ziemna w lastrykowym obramowaniu, u wezgłowia stela w kształcie trapezu z umieszczonym na licu krzyżem łacińskim oraz tablicą z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ ROZSTRZELANI PRZEZ NIEMCÓW/ W DNIU 1 LISTOPADA 1944 R./ Ś.†P./ JÓZEF GÓRECKI/ UR. 21 II 1905 R./ JAN GÓRECKI/ UR. 22 III 1912 R./ STANISŁAW GAUDYN/ UR. 23. III 1923 R./ FRANCISZEK GAUDYN/ UR. 23 III 1904 R./ FRANCISZEK KOCOT/ UR. 10 IX 1911 R./ Pokój ich duszom”.

Pochowano tu osoby rozstrzelane przez funkcjonariuszy Gestapo 1 listopada 1944 r. w Brodłach za współprace z partyzantami.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 18.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GÓRECKI JÓZEF OSOBA CYWILNA
GÓRECKI JAN OSOBA CYWILNA
GAUDYN STANISŁAW OSOBA CYWILNA
GAUDYN FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
KOCOT FRANCISZEK OSOBA CYWILNA