Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219020-001
53
8
Cmentarz został założony na planie prostokąta w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego i ogrodzony betonowymi słupami z czterospadową nakrywą (większymi w narożach) połączonymi metalowymi przęsłami z prostokątnej ramy i dwóch ukośnych listw łączących przeciwległe naroża oraz jednej pionowej.

Wejście znajduje się od strony zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową furtką o konstrukcji podobnej jak przęsła ogrodzenia. Pierwotnie furtka i przęsła ogrodzenia były drewniane.

Główny element stanowi betonowy krzyż osadzony na krótkim odcinku ściany zakończonej symetrycznymi uskokami. Na jej licu znajduje się płycina z tablicą z białym napisem na czarnym tle: „CMENTARZ WOJENNY CICHAWA/ 1914 - 1915/ KRIEGERFRIEDHOF CICHAWA/ WY, COŚCIE PADLI ZA OJCZYZNĘ W BOJU/ WRÓG CZY PRZYJACIEJ - DOKONAWSZY CZYNU/ ŚPIJCIE ZŁĄCZENI W TEJ ZIEMI POKOJU"

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych w betonowych cokołach:
– dwóch żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– jednego żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego,
– czterech krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– dwóch krzyży łacińskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion.

Przy narożnikach ogrodzenia ustawione są betonowe słupki z literami HV (Heeresvermessung - geodezja wojskowa).

Pochowano tu 8 lub 9 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 44 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 172 (wykaz pochowanych cmentarza pierwotnego IX na wzgórzu 246 na dawnym cmentarzu cholerycznym na pn. od Cichawy), 311 (plan cmentarza nr IX w Cichawie), 741-747 (plany i wykazy pochowanych), 761-763 (wykaz pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 370
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 197-198.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 348.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 99-100.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
HRYCYSZYN GREGOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROMANIW MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOROBIEC PAUL RESERVIST TITULÄR GEFREITER Австро-венгерская армия
FLORUK [FLOREK] ADALBERT KORPORAL Австро-венгерская армия
JAKIANYK [JAKANYIK] PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
WILKOWSKI ANDREAS JÄGER Австро-венгерская армия
MATUSIAK MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MACHEWKA ADALBERT JÄGER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1
Русская армия 44