Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216020-011
145
0
Kwatera założona jest na planie litery T i ogrodzona niskimi, betonowymi słupami, połączonymi płotem z metalowych prętów. Wejście ujęte w dwa masywne, betonowe słupy znajduje się od strony wschodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, metalową furtką. Główny element cmentarza stanowi obelisk z bloków piaskowca, ustawiony na trójstopniowym, betonowym cokole. Na cokole znajdują się dwa medaliony: jeden od strony tylnej z datami „MCMXIV-MCMXV”, drugi od strony frontowej – z płaskorzeźbą przedstawiającą stylizowany hełm antyczny. Drzewostan kwatery stanowią trzy dęby bezszypułkowe.
 
W kwaterze znajdują nagrobki w formie betonowych postumentów zwieńczonych:
– żeliwnymi krzyżami łacińskimi z datą „1915”,
– żeliwnymi, ażurowymi krzyżami łacińskimi z motywem miecza oraz krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego,
– małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi.
 
Dwie mogiły ujęte są w prostokątne betonowe obramowanie.
 
Na postumentach umieszczone są owalne lub prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 131 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 14 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 96 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 52.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 264.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 78-81.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 229-230.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 44.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 90-91.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 131
Русская армия 14