Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216020-013
41
15
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona niskim, metalowym płotem, osadzonym na betonowej podmurówce. Wejście znajduje się od strony południowo-wschodniej. Jest poprzedzone schodami i zamykane jednoskrzydłową furtką. Na wprost wejścia, w linii tylnego ogrodzenia, znajduje się kamienny postument z datami „1914-1915” i wnęką zawierającą kamienną urnę. Za postumentem usytuowany jest pomnik w formie betonowego krzyża, osadzonego na trójstopniowym cokole. Przy krótszych bokach ogrodzenia mogiły umieszczone są dwa betonowe nagrobki w formie masywnych, równoramiennych krzyży, osadzonych na szerokich, prostopadłościennych postumentach. We wnękach postumentów umieszczone są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych. Przy cmentarzu znajduje się tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego.
 
Pochowano tu 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 15 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, GW 52.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 272.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 82-84 (archiwalna fotografia)
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 230.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1995, s. 45.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Tarnów 2006, s. 92.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SEIDLEIN JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUEMER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAL JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
KOVÁCS STEFAN HONVED Австро-венгерская армия
ONYESZAK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
ZSIJAN ADAM HONVED Австро-венгерская армия
KÁDÁR GEORG HONVED Австро-венгерская армия
KRONER MICHAEL HONVED Австро-венгерская армия
FEKETE STEFAN HONVED Австро-венгерская армия
BALASZ SANTA HONVED Австро-венгерская армия
CSORTAN ANDREAS HONVED Австро-венгерская армия
DARAZSI MARIN HONVED Австро-венгерская армия
BATRINA TODOR HONVED Австро-венгерская армия
MONOKI ANDREAS HONVED Австро-венгерская армия
STEFAN MARTIN HONVED Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
HONVED Австро-венгерская армия 21
Австро-венгерская армия 5