Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-001
100
32
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i ogrodzony drewnianym parkanem. W północno-wschodniej linii ogrodzenia znajdują się dwa dwuskrzydłowe wrota, zwieńczone trójkątną ramą z krzyżem. Jedne stanowią wejście na cmentarz, a drugie to atrapa uzupełniająca kompozycję ogrodzenia. Główny element cmentarza stanowi drewniany krzyż. Wokół skrzyżowania ramion umieszczone są belki, tworzące kwadrat i wpisany weń okrąg.

Na cmentarzu znajdują się mogiły z nagrobkami w formie:
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich, osadzonych na betonowych postumentach,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich, osadzonych na betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, osadzonych na zwężających się ku górze postumentach,
– małych, żeliwnych krzyży lotaryńskich osadzonych na zwężających się ku górze postumentach.

Na nagrobkach umieszczone są owalne tabliczki z informacjami o pochowanych. Przy cmentarzu znajduje się tablica z informacyjna „Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej”.

Pochowano tu 69 żołnierzy z armii rosyjskiej, 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 9 żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, poległych lub zmarłych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 32 pochowanych. W 2016 r. przeprowadzono kompleksowy remont cmentarza obejmujący odtworzenie ogrodzenia, bram wejściowych, krzyża głównego i przywrócenie pierwotnego układu pola grobowego.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 258.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 118-119.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 238.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 124-125.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 56-57.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BERNACKI MIKOL INFANTERIST Австро-венгерская армия
PROC JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KWITZ HERSCH INFANTERIST Австро-венгерская армия
PUCHALA KASPAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZERNEK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GZYL [GRYL] JÓZEF SZEREGOWY Польские легионы
BEKU STEFAN KAPRAL Польские легионы
PRZYBOROWSKI JÓZEF SZEREGOWY Польские легионы
SOBIDA [SOBINA] RUDOLF SZEREGOWY Польские легионы
WOSZCZYŃSKI MARIAN KAPRAL Польские легионы
KLEMENTOWSKI ALEKSANDER SZEREGOWY Польские легионы
SZYMAŃSKI ANTONI SZEREGOWY Польские легионы
KANIA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLACHUT FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
DRESSER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
LACH JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZUBAL JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKOLARUS ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KURAŚ MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKWARLO ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
RĘBACZ STANISLAUS GEFREITER Австро-венгерская армия
ŚWIRAK RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
OLSZÓWKA LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
SMACHA TEOFIL ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BUCZKIEWICZ PETER ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BRYLSKI WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польские легионы
BURATOWSKI STEFAN SZEREGOWY Польские легионы
BAKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CWIKIK FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
GOLD HEINRICH ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MARCZENKO Русская армия
TALARN MICHAL Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1
Русская армия 67