Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-010
18
4
Cmentarz założony jest na planie kwadratu o ściętych narożach i ogrodzony stalową siatką. Wejście znajdujące się od strony północno-wschodniej poprzedzone jest betonowymi schodami. Główny element cmentarza stanowi kaplica z XIX w. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich, osadzonych na kamiennych podstawach,
– par krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, osadzonych na metalowych słupkach, połączonych napisem „WĘGRZY”, wykonanym z metalowych prętów,
– pary krzyży lotaryńskich, połączonych metalową listwą z napisem „ROSJANIE”, przymocowaną do metalowego słupa podtrzymującego maźnicę.
 
Pochowano tu 5 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 13 z armii rosyjskiej, poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 4 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 260.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 161-162.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 246-247.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 130-131.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 69-70.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
RATZESBERGER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
PRETL THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HINTERDORFER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
NEUMÜLLER OTTO INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
DRAGON Австро-венгерская армия 1
Русская армия 13