Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-014
69
41
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o wyciętych narożach od strony południowej oraz wschodniej z trapezowym aneksem muru na osi głównej. Od strony północno-zachodniej ogrodzony jest niskim, kamiennym murem, zwieńczonym balustradą z metalowych prętów, z pozostałych stron – pełnym murem kamiennym. Dwa wejścia znajdują się od strony północno-zachodniej. Zamykane są dwuskrzydłowymi, ażurowymi, żelaznymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, umieszczony w obrębie trapezowego aneksu. W obrębie obiektu usytuowana jest kapliczka z 1853 r. z figurą Matki Boskiej, pod blaszanym zadaszeniem. Na cmentarzu znajdują się nagrobki z I wojny światowej w formie betonowych postumentów, na których umieszczono:
– żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie,
– małe żeliwne krzyże lotaryńskie,
– żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego,
–żeliwne krzyże z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion,
–żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915”.
 
Na nagrobkach znajdują się emaliowane, prostokątne lub okrągłe tabliczki z informacjami o pochowanych.
Na mogile z II wojny światowej, w 1962 r. ustawiony został betonowy obelisk z inskrypcją: „OFIAROM/ HITLERYZMU/ 10-ciu POLAKOM O NIEUSTALONYCH NAZWISKACH/ ZAMORDOWANYM W LISTOPADZIE 1939 R./ W RZUCHOWEJ „ZADEMRZE”/ EKSHUMOWANYM W LISTOPADZIE 1962 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.
 
Na cmentarzu pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 31 z armii rosyjskiej, poległych w latach 1914-1915. W 1939 r. w lesie „Skała” w Rzuchowej przez niemieckiego okupanta zostało rozstrzelanych 10 osób przywiezionych z więzienia w Tarnowie, które pochodziły prawdopodobnie z powiatu dąbrowskiego. Zwłoki ekshumowano w listopadzie 1962 i pochowano na cmentarzu wojennym nr 195 w Szczepanowicach. Znane są nazwiska 41 żołnierzy z I wojny światowej.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 232.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 253-255
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 264-265.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 168-169.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 94-95.
  • Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisjia Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, sygn. S 46/11/Zn, Ds 2/70.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 170.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
AUSPOCZ AUREL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
REGINEREK FRANZESCHINO JÄGER Австро-венгерская армия
MIORELLI ERNESTO SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BAIS EMILIO JÄGER Австро-венгерская армия
RITZER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
OBERER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
CASER MATTEO JÄGER Австро-венгерская армия
PURIN JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
SCHÖNDORFER MAX JÄGER Австро-венгерская армия
RIEDL FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
GHEDINA HANS JÄGER Австро-венгерская армия
OBERHOFER MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
DELLAGIACOMA NICOLA JÄGER Австро-венгерская армия
MATTANONI PRIMO JÄGER Австро-венгерская армия
WELS JSOEF JÄGER Австро-венгерская армия
SOCZELLO FRANCESCO JÄGER Австро-венгерская армия
HAUSER ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
STENMAIR FLORIAN JÄGER Австро-венгерская армия
CYGA-KARPIŃSKI TADDÄUS MAJOR Австро-венгерская армия
MINCZOR JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
REBERNIK ULRICH JÄGER Австро-венгерская армия
HIRSCHEL JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
HEIDINGER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
ZANOL GIROLAMO JÄGER Австро-венгерская армия
WIRTENBEGER RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
HOFER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
ALEKSANDER [PETER] PETER [ALEKSANDER] INFANTERIST Австро-венгерская армия
CSAJKA MIHAJ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAKUSZEW KUŹMA ZUGSFÜHRER Русская армия
WEDNIN PROKOPI INFANTERIST Русская армия
IWANOW TEODOR INFANTERIST Русская армия
KIRENKO STEFAN INFANTERIST Русская армия
KOZEMENKO GAWRIEL INFANTERIST Русская армия
KISZELEW SEMEN INFANTERIST Русская армия
KU.MIECOW PIOTR INFANTERIST Русская армия
SICZEW ALEXIEJ INFANTERIST Русская армия
SKORBIN NIKOLAJ Русская армия
LEFKIN DMITRI Русская армия
ANTUŚIN ANDREJ Русская армия
ZAMOSTIAN ALEXIEJ FELDWEBEL Русская армия
KACZAILO STEFAN GEFREITER Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 18
10