Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-015
32
10
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupami, połączonymi płotem z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie kamiennego postumentu, zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą głowę antycznego wojownika. Na zachodniej ścianie postumentu umieszczone są daty „MCMXIV–MXMXV”, a na pozostałych ścianach wykute nazwiska, przydziały wojskowe i daty śmierci pochowanych.
 
Na cmentarzu pochowano 14 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 18 z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 10 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 261.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 260-261.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 266.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 170-171.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 94-95.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SCHLACHTER KARL PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
VRANCU ELIAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOZARIUK GAVRIEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
REINER [RAINER] ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GEIB EDMUND ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SANDRU NIKOLAUS KORPORAL Австро-венгерская армия
ALEXY ÁRPÁD INFANTERIST Австро-венгерская армия
TABIN FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIELOSZEJKIN IWAN INFANTERIST Русская армия
RASKIM MORDACHAJ INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 6
Русская армия 16