Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216070-003
148
56
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych poręczy. W narożnikach ogrodzenia znajdują się krótkie odcinki muru kamiennego. Wejścia do kwatery znajdują się od strony północnej i wschodniej. Główny element kwatery stanowi wysoki obelisk z kamienia ciosanego na trójstopniowej betonowej podstawie. We wnęce na frontowej ścianie obelisku umieszczony jest betonowy krzyż łaciński. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel z ryzalitowanym krzyżem łacińskim na licu,
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion, osadzonych na betonowych postumentach.
 
Pochowano tu 18 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 129 z armii rosyjskiej i jednego o nieustalonej przynależności armijnej. Znane są nazwiska 57 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 41.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 181.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 539-546.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, T. 2, Warszawa, 1995, s. 186-187.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 110.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 218-219.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KOSCH RUDOLF KADETT Австро-венгерская армия
MARET ANTON ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Австро-венгерская армия
HOFMANN JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PAAR HERMANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHALLER FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SILHEN KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HERMANN ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DOERNER ALFONS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DIESSNER EMIL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHMIDT OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
ZECHNER HEINRICH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RENARD IGNATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MATCHE FRITZ OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
STUDENY OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
CERNIAKOW DEMETRI Русская армия
BURANIK Русская армия
BOTOVCI IWAN Русская армия
DULVI WASILI Русская армия
BERPNIAK STEFAN Русская армия
CHLEBANKIN IWAN Русская армия
SIMENZENKO ANDREAS Русская армия
MOSCMIK SIMEON Русская армия
PROHOPIN PETER Русская армия
BOGANIN MAKSYM Русская армия
HONSCHVENKS DANIEL Русская армия
SILOWOW IWAN Русская армия
MEKCHOW TEODOR Русская армия
CERNOBROKIN LUSIAN Русская армия
STEFANENKO JAKOB Русская армия
DJENJANJENKO FERENTI Русская армия
DOWOSCHENKO IWAN Русская армия
CICHWASIMOW DEMETRI Русская армия
BOKIS IWANOW Русская армия
NEUMANN OBERLEUTNANT Русская армия, Австро-венгерская армия
HATUNKA KONSTANTIN Русская армия
KOCZURAJDO IWAN Русская армия
MASELUK SIMON Русская армия
JARONENSKI IWAN Русская армия
KEKINJEZY DMITRY Русская армия
SZEMERENKO ANDREAS Русская армия
DYMIARENKO TEPRENY Русская армия
LEONTI ALEXANDER Русская армия
KWASNUK ANDREAS Русская армия
TSARKASCHIN KIRIL Русская армия
BUTON FANASIE Русская армия
BEPESCHKO IGNATZ Русская армия
NESZER WADOLINO Русская армия
SOLOLISCHENKO ANDREJ Русская армия
SZYMKO ANTON Русская армия
TIMOCHLAD PROKOFY Русская армия
KLIMASZYW KUZMA Русская армия
MOSIN ALEXANDER Русская армия
KAPINIKÓW GREGORI Русская армия
MASUR JACHWIM Русская армия
HOLOWIN GREGORI Русская армия
ZELMANN
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 3
Русская армия 89