Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-004
54
53
Groby wojenne z I wojny światowej na cmentarzu żydowskim w Tarnowie nie stanowiły jednej zwartej kwatery. Ich największe skupisko znajduje się w południowej części cmentarza od strony ul. Słonecznej. Zachowało się około 21 rozproszonych betonowych steli o ściętych górnych narożach z owalną wypukłością na ryty napis w języku hebrajskim. Trzy pary steli połączone są wspólną betonową podstawą. Na steli legionisty Samuela Reicha umieszczona jest owalna, emaliowana tabliczka.
 
Na cmentarzu żydowskim w okresie I wojny światowej pochowano 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 9 z armii rosyjskiej i żołnierza 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich Samuela Reicha. Po 31 października 1918 pochowano dodatkowo trzech żołnierzy z armii austro-węgierskiej. Znane są nazwiska 53 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 51.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 272.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006, s. 170.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 286-287.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. .269.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 42-43.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 101.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PERLSTEIN SALOMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROSENFELD EMIL Австро-венгерская армия
STAMLER MOISES INFANTERIST Австро-венгерская армия
KORN ISAK INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASSE MARK INFANTERIST Австро-венгерская армия
GOLDSTEIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RĘKACZINSKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHLERGER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
FELD R. STUBENHAUS BERISCH INFANTERIST Австро-венгерская армия
SINGER MOISES INFANTERIST Австро-венгерская армия
ASZKENAZY MOISES INFANTERIST Австро-венгерская армия
WEINRIB CHIEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HELD R. NURNBERG BERALEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
STEINER JSOEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
FRANKL MORITZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHMEIDER SCHÜL FELDWEBEL Австро-венгерская армия
GRUNBERG RIWA KORPORAL Австро-венгерская армия
UNGAR FRANZ RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. Австро-венгерская армия
LUSTIG NUCHEM INFANTERIST Австро-венгерская армия
HERZ OSKAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
REICH SAMUEL SZEREGOWY Польские легионы
PADLO HIRSCH INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZELNER TOBIAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LIEBLICH JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LICHTBLAU MOSES INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZANGER CHAIM INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRIEDL WOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROSENBLUH NAFTULI LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
STERNREICH WILHELM LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
NATEL ABRAHAM LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
STERN LEISER LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
FISCHER CHAIN LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
DAWID SALOMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
DRÖHLICH HUGO INFANTERIST Австро-венгерская армия
WILDFEUER NOMO LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
FARTGANG JSOEF Австро-венгерская армия
SCHWARZ JAKOB Австро-венгерская армия
WINTTMAYER HUGO INFANTERIST Австро-венгерская армия
WERTER SALOMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
WAND JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
GOLDBERGER ISRAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RAND ARON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KORN ELIASZ Австро-венгерская армия
BRANSDORFER MOSES Австро-венгерская армия
SCHIJEW GELB INFANTERIST Австро-венгерская армия
IWANOW EUNACH INFANTERIST Русская армия
BALINECKI JUDEL INFANTERIST Русская армия
BARECKI DAWID INFANTERIST Русская армия
PREMESLOWSKI SCHAJE INFANTERIST Русская армия
BALSAM ISAK INFANTERIST Русская армия
LÖW MECHEL INFANTERIST Русская армия
ARM INFANTERIST Русская армия
GRABOŁOWSKI ABRAHAM INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 1