Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-006
107
54
Kwatera założona jest na planie prostokąta i podzielona przez główną alejkę na dwie części otoczone żywopłotem. Główny element kwatery stanowi kamienno-betonowa ściana pomnikowa zwieńczona w środkowej części odlewem orła w koronie. Na licu środkowego segmentu pomnika umieszczona jest tablica z napisem: „WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM/ POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ/ 1939–1945”. Na bocznych segmentach ściany pomnikowej umieszczone są tablice z nazwiskami pochowanych. W otoczeniu pomnika znajdują prostokątne kwatery ogrodzone betonowymi słupkami na podmurówce, połączonymi metalowymi rurkami. W rzędach po obu stronach alejki rozmieszczone betonowe nagrobki ze ściętym pulpitowo blokiem u wezgłowia, na którym umieszczono metalowy krzyż nawiązujący do Krzyża Grunwaldu oraz tabliczkę z informacją o pochowanym. Alejka wyłożona jest betonowymi płytami, wzdłuż niej rozmieszczone są ławki i klomby.
 
Pochowano tu ok. 100 żołnierzy Wojska Polskiego poległych lub zmarłych w wyniku działań wojennych w 1939 r. Kwatera została założona w 1939 r.  W okresie powojennym chowano tu również żołnierzy Wojska Polskiego, milicjantow i działaczy PPR. W 1958 r. do kwatery przeniesiono ekshumowane z Niecieczy (Osole) szczątki 8 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 r. W 1958 r. wybudowany został pomnik i betonowe nagrobki z oznaczeniami w formie tabliczek. W 1998 r. na pomniku został osadzony mosiężny odlew orła z koroną.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urzęd Wojewódzki Krakowski 1945-19050, sygn. UW II 1019.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 259-260.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1. Żołnierze września, cz. 1., s. 50, 80, 93, 115, 127, 163, 217, 219, 279, 282, 287, 295, 317, 333, 343, 380, 406, 431, 433, 491.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1. Żołnierze września, cz. 2., s. 26, 32, 33, 43, 62, 69, 100, 124, 135, 139-140, 146, 176, 229, 248, 250, 266, 269, 274, 280, 301, 305, 315, 351.
  • H. K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946, T. 1. Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, Warszawa 1989, s. 26, 106, 117-118, 139-140.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, praca zbiorowa, Tarnów 1984, s. 25-26.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik cz. 1., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 36.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski in.,Warszawa 1988, s. 729.
  • K. Stepan, R. Rybka, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 216, 781.
  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik, red.: I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, Tarnów 2008, s. 50-51.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BIALIK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
BUJAK ANTONI SZEREGOWY Польская армия
CHMIELEWICZ [CHMIELOWICZ} ADAM SZEREGOWY Польская армия
DASZKO STEFAN STRZELEC Польская армия
DĘBIŃSKI JÓZEF STRZELEC Польская армия
GIESEK FRANCISZEK STRZELEC Польская армия
WRONA Польская армия
JASIAK KAPRAL Польская армия
JAWORSKI SZEREGOWY Польская армия
JORDAN MAKSYMILIAN SZEREGOWY Польская армия
KACZOR ANDRZEJ SZEREGOWY Польская армия
KNIAZIK [KNIAZYK] EMIL SZEREGOWY Польская армия
KONCKI JAN SZEREGOWY Польская армия
KRUPIŃSKI ROMAN SZEREGOWY Польская армия
LASEK JAN [JÓZEF] SZEREGOWY Польская армия
ŁUSZCZAK SZEREGOWY Польская армия
MOŻDŻEŃ [MOŻDRZEŃ] HENRYK PORUCZNIK OBSERWATOR Польская армия
OBOTA BRONISŁAW SZEREGOWY Польская армия
OLESKI FRYDERYK SZEREGOWY Польская армия
LIS-OLSZEWSKI [OLSZEWSKI, LIS] FELIKS KAPITAN Польская армия
OSWALD PAWEŁ Польская армия
OŻYŁO IGNACY SZEREGOWY Польская армия
PATARCZOK [POTARCZUK] MIKOŁAJ Польская армия
PETRYSZYN ALEKSY SZEREGOWY Польская армия
PSTROKOŃSKI MIROSŁAW PODPORUCZNIK OBSERWATOR Польская армия
ROZWADOWSKI WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
RZEPKA ONUFRY SZEREGOWY Польская армия
SANDROWICZ [SENDROWICZ] JAN SZEREGOWY Польская армия
SENDUR ANTONI SIERŻANT Польская армия
SOMSCHWITZ [SANSCHWITZ, SEMSCHWITZ, SCHAMSCHWITZ] ANDRZEJ SZEREGOWY Польская армия
SLESIAK [SLECIAK] STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
SOJKA PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
ŚWIEC JÓZEF Польская армия
TIMKE KAROL Польская армия
TROJAN LUDWIK SZEREGOWY Польская армия
TRYTKO WŁADYSŁAW
TRZASKOŚ [TRZASKOSZ, TRZASKOŃ] FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
WASIUTA [WASIULA] STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
WĄTROBA JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
WIĘCKO [WIENSKO] JAN Польская армия
WIDEC PIOTR SZEREGOWY Польская армия
WILCZEK JAN SZEREGOWY Польская армия
WORWA JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
ŻAK LEON SZEREGOWY Польская армия
SALACZ ANTONI SZEREGOWY Польская армия
BUJAK PIOTR SZEREGOWY Польская армия
BIEGUN JAN Польская армия
MACHETA JAN Польская армия
WALC WIESŁAW PODCHORĄŻY Польская армия
WANAT TOMASZ Польская армия
KMIECIKOWSKI BERNARD SZEREGOWY Польская армия
ŁAŚ JAN STRZELEC Польская армия
DROZD KAROL Польская армия
CHAŁUPKA TEOFIL Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 1
Польская армия 48
Польская армия 4