Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-020
1
1
Mogiła ziemna w prostokątnym, betonowym obramowaniu, u wezgłowia metalowy krzyż z trójkątnymi wcięciami na zakończeniach ramion, osadzony na postumencie. Na frontowej ścianie postumentu znajduje się częściowo nieczytelna inskrypcja: „"Ś. P. FRANCISZEK ZOLNASZ LEGIONISTA [nieczytelne] P. POL. LEG. [nieczytelne] 7 1918".

Pochowano tu żołnierza Legionów Polskich Franciszka Zolnasza, zmarłego w lipcu 1918 r.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 301.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1., Tarnów 2006, s. 14.
  • A. Sypek, Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005, s. 117.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ZOLNASZ FRANCISZEK Польские легионы