Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214010-004
1
0
Mogiła ogrodzona jest płotem z metalowych prętów, pomalowanym na kolor brązowy. Na terenie mogiły znajduje się prostopadłościenny, granitowy postument z tablicą z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ POLEGLI/ W I WOJNIE/ ŚWIATOWEJ”. Po obu stronach postumentu rosną tuje.
 
W dniach 17-20 listopada 1914 r. w rejonie Biórkowa Małego i Biórkowa Wielkiego toczyły się walki 2 cesarskiego pułku strzelców tyrolskich oraz 59 cesarsko-królewskiego pułku piechoty armii austro-węgierskiej z wojskami rosyjskimi. Pochowano tu nieznaną liczbę żołnierzy, poległych w tym okresie.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 23, 222, 245, 255-256, 273.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1