Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214010-005
447
0
Kwatera ogrodzona jest płotem z metalowych prętów. Na jej terenie znajduje się niski, granitowy postument z z prostokątną tablicą na licu z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ POLEGLI W I WOJNIE/ ŚWIATOWEJ”. W kwaterze ustawionych jest dziewięć metalowych krzyży o różnych kształtach i rozmiarach oraz jeden krzyż drewniany, na którym umieszczone są blaszane tabliczki z napisami:
– „KATYŃ”
– „W 70 ROCZNICĘ/ BITWY WARSZAWSKIEJ/ CUDU NAD WISŁĄ/ CZCIMY TYM ŻOŁNIERSKIM/ KRZYŻEM/ PAMIĘĆ BOHATERÓW/ ŻOŁNIERZE AK i BCH”
– „STALINOWCY/ ZABRALI WAM ŻYCIE/ MY DAJEMY WAM PAMIĘĆ/ RODACY”.
 
Według danych z 1915 r. na cmentarzu parafialnym w Biórkowie Wielkim pochowano 79 żołnierzy z armii austro-węgierskiej (z 59 C.K. Pułku Piechoty) oraz 64 z armii rosyjskiej, poległych w dniach 19-21 listopada 1914 r. Według wykazów cmentarzy wojennych z 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Biórkowie Wielkim miały spoczywać szczątki 447 żołnierzy.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 56.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 231, 245, 256, 274, 340.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 431
Русская армия 16