Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214010-006
274
0
Mogiła ziemna z krzyżem z metalowych rur.
 
Według danych sprzed II wojny światowej pochowano tu 99 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 86 z armii rosyjskiej i 89 nieustalonej przynależności armijnej poległych w 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 62.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 23, 205, 222, 229, 238, 245, 247, 270, 308, 348, 372.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
89
Русская армия 86
Австро-венгерская армия 99