Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214030-001
16
0
Podczas przebudowy drogi w latach 30-tych XX w. natrafiono na szczątki 16 żołnierzy poległych w 1914 r. Szczątki złożono w zbiorowej mogile i usypano na niej kopiec, na którym ustawiony został drewniany krzyż. Na zboczu wykonano kilka betonowych stopni i umieszczono tabliczkę z informacjami o dacie budowy kopca i o pochowanych w mogile osobach.

 
Obecnie kopiec zwieńczony jest krzyżem z metalowych rur. Tablica na zboczu kopca jest nieczytelna.
  • G. Gill, Kopce w krajobrazie kulturowym Polski, Kraków 2006, s. 371-372.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 315, 321.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия, Австро-венгерская армия 16