Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214030-004
102
34
Na mogile znajduje się pomnik w formie zwieńczonego krzyżem łacińskim postumentu, ustawionego na poprzedzonym schodami podeście. Na frontowej ścianie pomnika umieszczona jest kamienna tablica z napisem: „TYM DLA KTÓRYCH/ BÓG/ HONOR/ OJCZYZNA/ BYŁY/ WAŻNIEJSZE/ NIŻ ŻYCIE/ SPOŁECZEŃSTWO GMINY/ NOWE BRZESKO/ MAJ 1992 r.”
 
W 1976 r. ufundowane zostały nagrobki w formie betonowych obramowań z prostokątnymi stelami u wezgłowia. W 1992 r. nagrobki zostały usunięte i w ich miejscu ustawiono obecnie istniejący pomnik.
 
Według karty ewidencyjnej przechowywanej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na cmentarzu parafialnym znajdowało się 10 mogił, w których pochowano nieznane z nazwiska osoby z 1863 r., I wojny światowej i 1939 r.
 
Z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach wynika, że na cmentarzu parafialnym w kwaterze z I wojny światowej pochowano 80 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 50.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 256, 275, 340, 349-350.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BALOG FRANZ Австро-венгерская армия
ČECH JOSEF Австро-венгерская армия
CHLUSOLE (?} ARTUR Австро-венгерская армия
DALEJŠ FRANZ Австро-венгерская армия
FARKAS ANTON Австро-венгерская армия
FISCHER JOSEF Австро-венгерская армия
FRONEK FRANZ Австро-венгерская армия
FROUCH FRANZ Австро-венгерская армия
HAVEL LADISLAW Австро-венгерская армия
HEFT JOSEF Австро-венгерская армия
HOLOUBEK JOSEF Австро-венгерская армия
HALIŘ WENZEL Австро-венгерская армия
KOZAK ANTON Австро-венгерская армия
KOZAK TEODOR Австро-венгерская армия
KUBALA JOHANN Австро-венгерская армия
KUBIK [KUBIČEK] JOSEF Австро-венгерская армия
MAURER PETER Австро-венгерская армия
MOLAK ADALBERT Австро-венгерская армия
MROWIECZ KARL Австро-венгерская армия
PELZAK ALOIS Австро-венгерская армия
PEŠKA ANTON Австро-венгерская армия
PLADEY JOHANN Австро-венгерская армия
POJEJŠ FRANZ Австро-венгерская армия
POPŁAWSKI ADAM Австро-венгерская армия
PULPYTEL JOSEF Австро-венгерская армия
PUTSCHÖGL FRANZ Австро-венгерская армия
RIDEL MATHIAS Австро-венгерская армия
ROUBIK JOSEF Австро-венгерская армия
ROZSA JOSEF Австро-венгерская армия
SARTA Австро-венгерская армия
SZBENDY Австро-венгерская армия
ZAHOUR STEFAN Австро-венгерская армия
DARMASZ (?) Русская армия
LERDNIDOWICZ (?) JAN Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 48
Русская армия 20