Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214030-007
1
1
Mogiła obramowa i nakryta kamienną płytą, u wezgłowia granitowa stela z wyrytym krzyżem łacińskim oraz napisem: „Ś.P./ KAZIMIERZ AMROGOWICZ/ UR. 19 X 1918 R/ ZGINĄŁ Z RĄK OKUPANTA/ DN. 27 VII 1944 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.
 
Kazimierz Amrogowicz ps. "Pik" starszy strzelec IV batalionu 120 pp Armii Krajowej poległ w walce z przebijającą się przez Nowe Brzesko oddziałem niemieckim 27 lipca 1944 r. Mimo, że należał do sekcji sanitarnej, jako pierwszy chwycił za karabin rozpoczął ostrzał samochodów nieprzyjaciela. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 276.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2, Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 38.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka, Warszawa 1991, s. 186-187.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
AMROGOWICZ KAZIMIERZ STARSZY STRZELEC Армия крайова (AK)