Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214050-011
2
2
Na mogile nagrobek z granitu strzegomskiego. U wezgłowia mogiły znajduje się szeroka, prostokątna stela zwieńczona krzyżem z granitowych bloków. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczona jest metalowa plakietka stylizowana na ryngraf z wyobrażeniem Matki Boskiej oraz orła w koronie. W frontową ścianę tumby wmurowana jest płyta ciemnoszarego granitu z inskrypcją: „ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ/ POLEGŁYM W WALCE O SKALBMIERZ 5 VIII 1944/ SIERPIEŃ 1988/ ŻOŁNIERZE AK INSPEKTORATU „MARIA”.
 
Na steli umieszczone są dwie tablice z krzyżami z metalową pasyjką oraz napisami:

– „PPOR. STANISŁAW/ GRUDZIEŃ/ „RAMZES”/1917-1944/ PREZES SĄSIEDZKIEGO ZWIĄZKU MŁODEJ WSI/ W KOŚCIELCU/ DZIAŁACZ ZMW „SIEW"/ ŻOŁNIERZ ODDZIAŁU SZTURMOWEGO/ 120 PUŁKU PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ/ POLEGŁ W WALCE Z NIEMCAMI/ W OBRONIE SKALBMIERZA 5 VIII 1944/ KAWALER ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI/ ORAZ KRZYŻA WALECZNYCH"
– „KPT. FRANCISZEK/ KOZŁOWSKI/ 1918-1944/ ABSOLWENT/ KORPUSU KADETÓW/ ZAWODOWY OFICER WOJSKA POLSKIEGO./ ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA 1939 R./ DOWÓDCA ODDZIAŁU SZTURMOWEGO 120 PUŁKU PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ/ POLEGŁ W WALCE Z NIEMCAMI/ W OBRONIE SKALBMIERZA 5 VIII 1944/ KAWALER ORDERU WOJENNEGO/ VIRTUTI MILITARI/ ORAZ KRZYŻA WALECZNYCH".
 
Pochowano tu Franciszka Kozłowskiego i Stanisława Grudnia, żołnierzy Armii Krajowej, poległych 5 sierpnia 1944 r. w walkach w obronie Skalbmierza przed oddziałami niemieckimi i ukraińskimi. Ciała poległych żołnierzy zostały przewieziona do Kościelca i złożone we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym. W grudniu 2021 r. wykonany został nowy nagrobek z granitu strzegomskiego.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka, Warszawa 1991, s. 103, 155, 156, 252, 259, 282, 292-303, 298, 305, 306, 311, 313, 330-332, 453.
  • S. M. Przybyszewski, Stanisław Grudzień „Ramzes”, w: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, T. 8, red. T. Gąsiorowski i in., Kraków 2002,s. 37-38.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GRUDZIEŃ STANISŁAW PODPORUCZNIK Армия крайова (AK)
KOZŁOWSKI FRANCISZEK KAPITAN Армия крайова (AK)