Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214050-005
1
1
Mogiła nakryta lastrykową płytą, u wezgłowia stela w kształcie nieregularnego pięcioboku. Na steli umieszczony jest metalowy medalion z głową Chrystusa oraz tablica memoratywna.

Teofil Słodowski został rozstrzelany przez żołnierzy Wehrmachtu w styczniu 1945 r. w Łaganowie, w odwecie za ostrzelanie niemieckiego oddziału przez żołnierzy Armii Krajowej.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SŁODOWSKI TEOFIL