Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214040-001
12
4
Pomnik w formie wysokiej kamiennej płyty z motywem krzyża, orła w koronie i postacią żołnierza. W dolnej części pomnika umieszczona jest prostokątna tablica z napisem: „Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz./ Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją/ śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej/Jan Paweł II/ W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM/ POLEGŁYM W WALCE/ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY”. W pobliżu pominika znajduje się wysoki drewniany krzyż.
 
Na cmentarzu parafialnym w Pałecznicy pochowano 12 żołnierzy z armii austro-wegierskiej i rosyjskiej, poległych lub zmarłych w październiku i listopadzie 1914 r. Znane są nazwiska 4 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów, sygn. 29/272/8.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 61.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 227, 231, 243, 246, 265, 294, 344, 365.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
EMERICH [EMMERICH] DAWID INFANTERIST Австро-венгерская армия
GERGELI FLORIAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOPECSÓM [KOPECSNI] M. INFANTERIST Австро-венгерская армия
GLADKOW A. OFFIZIER Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 7
Австро-венгерская армия 1