Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206100-018
1
1
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia mogiły znajduje się prostokątna, kamienna stela z wyrytym krzyżem łacińskim i napisem: „Ś P/ TADEUSZ/ MADEJSKI/ ŻYŁ LAT 27/ ZGINĄŁ Z RĄK OKUPANTA/ 16 VIII 1944/ POKÓJ JEGO DUSZY”.
 
Pochowano tu Tadeusza Madejskiego, jedną z ofiar pacyfikacji wsi Barbarka i Minoga, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez ukraiński oddział SS i żandarmerię.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 410-411.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 13-14.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 149-150.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MADEJSKI TADEUSZ