Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206100-004
1
1
Lastrykowy nagrobek, u wezgłowia stela z ciemnego kamienia z wyciętymi schodkowo narożami. Na licu steli umieszczony jest krzyż łaciński, medalion z fotografią poległego oraz napis: „Ś. P./ JÓZEF ZADĘCKI „ŻMIJA”/ LAT 29/ D-CA PLUT. DYWERSYJNO PARTYZANCKIEGO/ 106 D.P.A.K./ ZGINĄŁ W WALCE Z NIEMCAMI/ W DNIU 3.VII.1944/ ODZNACZONY POŚMIERTNIE ORDEREM WIRTUTI MILITARI KL. V./ SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI/ KRZYŻEM PARTYZANCKIM/ MEDALEM ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI/ BOHATEROWI Z.B.O.W.i D.”
 
W dniu 3 lipca 1944 r. oddział dywersyjny dowodzony przez kaprala Józefa Zadęckiego ps. „Żmija” stoczył walkę z niemiecką żandarmerią pod wsią Wielmoża, uwalniając aresztowanego żołnierza Armii Krajowej porucznika Jerzego Kluska. W walce poległ kapral Józef Zadęcki, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i awansowany do stopnia porucznika.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 49.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 152.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ZADĘCKI JÓZEF KAPRAL Армия крайова (AK)