Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208010-002
41
41
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony murkiem z betonowych bloczków. Ma formę ziemnego kopca, zwieńczonego tablicą z ciemnego kamienia, osadzoną na prostopadłościennym postumencie. Na tablicy znajduje się napis: „TU SPOCZYWA CZTERDZIESTU JEDEN/ ŻOŁNIERZY ARMII NIEMIECKIEJ, / KTÓRZY ZGINĘLI PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ 3 LISTOPADA 1914 r./ CHARSZNICA LISTOPAD 2003”. Tablica poprzedzona jest schodami z kostki brukowej.
 
Pochowano tu 41 żołnierzy armii niemieckich, którzy zginęli w wyniku katastrofy kolejowej 3 listopada 1914 r. w okresie działań wojennych. Pierwotnie cmentarz był ogrodzony niskim kamiennym murkiem, a na kopcu znajdował się duży kamienny blok z napisem w języku niemieckim i nazwiskami pochowanych. Po jego obu stronach umieszczone były mniejsze płyty z napisami w języku niemieckim.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15195, 15221, 17474.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 100-101.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 148, 222, 257, 277, 350-352.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ANDERT OTTO PIONIER Немецкая армия
AUFT FRITZ Немецкая армия
BATTLER JOHANN GEFREITER Немецкая армия
BEINKE HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
BIEDERMANN JOHANN GEFREITER Немецкая армия
BITLERF [BITLAUF] RICHARD GEFREITER Немецкая армия
BROD KONRAD GEFREITER Немецкая армия
BUCHHOLZ OTTO PIONIER Немецкая армия
BUCHHOLZ WALTER PIONIER Немецкая армия
EVERDIMO JOHANN GEFREITER Немецкая армия
GENRATH JOSEF PIONIER Немецкая армия
HAHL [HOCHL] PHILLIP GEFREITER Немецкая армия
HEMPEL FRIEDRIECH PIONIER Немецкая армия
HETTRUP THEODOR GEFREITER Немецкая армия
JOHN JOHANNES PIONIER Немецкая армия
KLATH ERICH PIONIER Немецкая армия
KRÖMER ROBERT PIONIER Немецкая армия
KUHFELD FRIEDRICH PIONIER Немецкая армия
LEHMANN PAUL GEFREITER Немецкая армия
LINDNER [LINDERER] ROBERT PIONIER Немецкая армия
MEYER ERIEL [ERICH] GEFREITER Немецкая армия
NEUBEN OTTO VIZE-FELDWEBEL Немецкая армия
NÖSKE HANS PIONIER Немецкая армия
PASSOTH OSWALD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
PETERWEICH HERMANN GEFREITER Немецкая армия
PEZALD OTTO PIONIER Немецкая армия
PLATZ PETER PIONIER Немецкая армия
SACHMANN WILHELM PIONIER Немецкая армия
SCHEITER PETER GEFREITER Немецкая армия
SCHIRMER HERMANN GEFREITER Немецкая армия
SCHUBERT ROBERT PIONIER Немецкая армия
SENS GUSTAV PIONIER Немецкая армия
KARL SIMON PIONIER Немецкая армия
SPETTO OTTO GEFREITER Немецкая армия
STEIMER [STEINER] ERNST PIONIER Немецкая армия
THIEL FELIX Немецкая армия
TIELITZ HERMANN PIONIER Немецкая армия
VIEBIG HERMANN LEUTNANT Немецкая армия
WENZEL WILHELM FELDWEBEL Немецкая армия
WINDELBATH RICHARD PIONIER Немецкая армия
REISCH PAUL PIONIER Немецкая армия