Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208010-010
3
1
Mogiła ziemna, ujęta w prostokątne, betonowe obramowanie. Na mogile ustawione są trzy betonowe krzyże, w tym jeden na postumencie. Na jednym z krzyży bez postumentu znajduje się tabliczka napisem: „ANTONI PŁAZIŃSKI/ OFIARA TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1943 R.”
 
W marcu 1943 r. Gestapo aresztowało kilku mieszkańców wsi Uniejów-Rędziny za to, że podczas pełnienia straży nocnej nie zawiadomili o przejściu oddziału Gwardii Ludowej. Aresztowanych rozstrzelano w lesie Chodówki. Zwłoki zostały zakopane na miejscu, a po wojnie ekshumowane i pochowane na cmentarzu parafialnym w Pogwizdowie, należącym do parafii Uniejów. Wśród rozstrzelanych oprócz pochowanego tu Antoniego Płazińskiego znaleźli się: Józef Fikus, Adam Małupa, Stanisław Nowak, Adam Płaziński i Józef Płaziński.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 199.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 280.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PŁAZIŃSKI ANTONI
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
2