Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208010-013
1
1
Mogiła ujęta w lastrykowe obramowanie ze stelą u wezgłowia w kształcie niesymetrycznego pięcioboku. Na steli umieszczona jest tabliczka z napisem: „Ś†P/ WINCENTY SROKA/ OFIARA TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1943 r.”
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SROKA WINCENTY