Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
101 - 120 (1183)
JAZOWSKO - CMENTARZ PARAFIALNY
JAZOWSKOŁĄCKONOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

MUSZYNA - CMENTARZ PARAFIALNY
MUSZYNAMUSZYNANOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

MUSZYNA - CMENTARZ PARAFIALNY
MUSZYNAMUSZYNANOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

MUSZYNA - CMENTARZ PARAFIALNY
MUSZYNAMUSZYNANOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB OFIAR BOMBARDOWANIA W KAMIENIU
KAMIEŃ - CMENTARZ PARAFIALNY
KAMIEŃCZERNICHÓWKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W RYBNEJ
RYBNA - CMENTARZ PARAFIALNY
RYBNACZERNICHÓWKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 399 W PRUSACH
PRUSYKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

CZULICE - W POBLIŻU DAWNYCH ZABUDOWAŃ DWORSKICH
CZULICEKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

CZULICE - CMENTARZ PARAFIALNY
CZULICEKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

KARNIÓW - PRZY DRODZE POWIATOWEJ
KARNIÓWKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 400 W PRUSACH
PRUSYKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

WYSIÓŁEK LUBORZYCKI - CMENTARZ PARAFIALNY

WYSIÓŁEK LUBORZYCKI - CMENTARZ PARAFIALNY

KOCMYRZÓW - UL. CENTRALNA
KOCMYRZÓWKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA ZBIOROWA POWSTAŃCÓW Z 1863 R. W CZULICACH
CZULICE - CMENTARZ PARAFIALNY
CZULICEKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

KASZÓW - CMENTARZ PARAFIALNY
KASZÓWLISZKIKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MORAWICA - CMENTARZ PARAFIALNY
MORAWICALISZKIKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB JULIUSZA MUDRO W MORAWICY
MORAWICA - CMENTARZ PARAFIALNY
MORAWICALISZKIKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB JANA OPIOŁKI W MORAWICY
MORAWICA - CMENTARZ PARAFIALNY
MORAWICALISZKIKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

JERZMANOWICE - CMENTARZ PARAFIALNY