Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
261 - 280 (1077)
BARTNE - 200 M NA PÓŁNOC OD CERKWI
BARTNESĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

BODAKI - OSTRA GÓRA
BODAKISĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

CZARNE - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
CZARNESĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

CZARNE - PRZYS. DŁUGIE PRZY DRODZE DO WYSZOWATKI
CZARNESĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

KRZYWA - PRZY CERKWI
KRZYWASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 45 W LIPNEJ
LIPNA - PRZY CMENTARZU UNICKIM
LIPNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MAŁASTÓW - PRZEŁĘCZ MAŁASTOWSKA
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MAŁASTÓW - GÓRA WIRCHNE
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MAŁASTÓW - GÓRA KORNUTA
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MĘCINA WIELKA - PRZY DRODZE SĘKOWA - WAPIENNE
MĘCINA WIELKASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MĘCINA WIELKA - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
MĘCINA WIELKASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

OWCZARY - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
OWCZARYSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

RADOCYNA - PRZY STARYM CMENTARZU UNICKIM
RADOCYNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MAŁASTÓW - LAS NA PRAWYM BRZEGU SĘKÓWKI
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNA - U PODNÓŻA GÓRY KORNUTA
ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNA - WSCHODNIE ZBOCZE GÓRY BRUSY
ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

SĘKOWA - WZGÓRZE KAWIORY
SĘKOWASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

SĘKOWA - GÓRA PODOLE
SĘKOWASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE