Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
161 - 180 (1077)
GRÓB PARTYZANTÓW W BUDZOWIE
BUDZÓW - ADAMKÓWKA
BUDZÓWBUDZÓWSUSKIMAŁOPOLSKIE

BUDZÓW - WOJTANKÓWKA
BUDZÓWBUDZÓWSUSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA KONFEDERATÓW BARSKICH W PALCZY
PALCZA - LAS GROBY
PALCZABUDZÓWSUSKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH W JACHÓWCE
JACHÓWKA - TZW. DZIAŁ JACHOWSKI
JACHÓWKABUDZÓWSUSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA PARTYZANTÓW W LANCKORONIE
LANCKORONA - CMENTARZ KOMUNALNY
LANCKORONALANCKORONAWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

ZAKRZÓW - CMENTARZ PARAFIALNY
ZAKRZÓWSTRYSZÓWWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

MARCYPORĘBA - CMENTARZ PARAFIALNY
MARCYPORĘBABRZEŹNICAWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

ŁĄCZANY - CMENTARZ KOMUNALNY
ŁĄCZANYBRZEŹNICAWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W PASZKÓWCE
PASZKÓWKA - CMENTARZ PARAFIALNY
PASZKÓWKABRZEŹNICAWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

CHOCZNIA - CMENTARZ PARAFIALNY
CHOCZNIAWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

KLECZA DOLNA - PRZY KOLEGIUM MARIANUM
KLECZA DOLNAWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

KLECZA DOLNA - PRZY KOLEGIUM MARIANUM
KLECZA DOLNAWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

CHOCZNIA - KSIĘŻA BARĆ
CHOCZNIAWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

JAROSZOWICE - CMENTARZ PARAFIALNY
JAROSZOWICEWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA RODZINY WISCHIK
WADOWICE - CMENTARZ ŻYDOWSKI
WADOWICEWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

WADOWICE - „CMENTARZ NARODÓW"
WADOWICEWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

KWATERA WOJENNA W WADOWICACH
WADOWICE - CMENTARZ PARAFIALNY
WADOWICEWADOWICEWADOWICKIMAŁOPOLSKIE

ZEBRZYDOWICE - CMENTARZ PARAFIALNY

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - PRZY KLASZTORZE

KĘPANÓW - PO LEWEJ STRONIE DROGI DO GRABIA
KĘPANÓWŁAPANÓWBOCHEŃSKIMAŁOPOLSKIE