Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
821 - 840 (1104)
PAŁECZNICA - CMENTARZ PARAFIALNY
PAŁECZNICAPAŁECZNICAPROSZOWICKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA ZBIOROWA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W MINODZE
MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

RZEPLINSKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA ZBIOROWA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W RZEPLINIE
RZEPLIN - PO PRAWEJ STRONIE DROGI DO CIANOWIC
RZEPLINSKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

SKAŁA - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
SKAŁASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA ZBIOROWA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W SKALE (1)
SKAŁA - CMENTARZ PARAFIALNY
SKAŁASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA ZBIOROWA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W SKALE (2)
SKAŁA - CMENTARZ PARAFIALNY
SKAŁASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

SMARDZOWICESKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MINOGA - CMENTARZ PARAFIALNY
MINOGASKAŁAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE