Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
621 - 640 (1077)
ZABAWA - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
ZABAWARADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RADŁÓW - CMENTARZ PARAFIALNY
RADŁÓWRADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RADŁÓW - CMENTARZ PARAFIALNY
RADŁÓWRADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ZDROCHEC - CMENTARZ PARAFIALNY
ZDROCHECRADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ZABAWA - CMENTARZ PARAFIALNY
ZABAWARADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

BISTUSZOWA - KOPALINY
BISTUSZOWARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

KOWALOWA - PO LEWEJ STRONIE DROGI DO LUBCZY
KOWALOWARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RYGLICE - 100 M OD CMENTARZA KOMUNALNEGO
RYGLICERYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ZALASOWA - PRZYSIÓŁEK PODLESIE
ZALASOWARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

KWATERA WOJENNA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 234 W LUBCZY
LUBCZA - CMENTARZ PARAFIALNY
LUBCZARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

JONINY - PRZYSIÓŁEK LIPIE
JONINYRYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RYGLICE - CMENTARZ KOMUNALNY
RYGLICERYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

POGÓRSKA WOLA - CMENTARZ PARAFIALNY
POGÓRSKA WOLASKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

POGÓRSKA WOLA - PO PRAWEJ STRONIE DROGI DO TARNOWA
POGÓRSKA WOLASKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

SKRZYSZÓW - LAS "KRUK"
SKRZYSZÓWSKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

SZYNWAŁD - CMENTARZ PARAFIALNY
SZYNWAŁDSKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ŁĘKAWICA - CMENTARZ PARAFIALNY
ŁĘKAWICASKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

POGÓRSKA WOLA - CMENTARZ PARAFIALNY
POGÓRSKA WOLASKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

POGÓRSKA WOLA - CMENTARZ PARAFIALNY
POGÓRSKA WOLASKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

BŁONIE - 200 M. NA PÓŁNOC OD SZKOŁY
BŁONIETARNÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE