Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
101 - 120 (1077)
MOGIŁA PARTYZANTÓW W RYTRZE
RYTRO - CMENTARZ KOMUNALNY
RYTRORYTRONOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

ŁĄCKO - CMENTARZ PARAFIALNY
ŁĄCKOŁĄCKONOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

JAZOWSKO - CMENTARZ PARAFIALNY
JAZOWSKOŁĄCKONOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

MUSZYNA - CMENTARZ PARAFIALNY
MUSZYNAMUSZYNANOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

MUSZYNA - CMENTARZ PARAFIALNY
MUSZYNAMUSZYNANOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

MUSZYNA - CMENTARZ PARAFIALNY
MUSZYNAMUSZYNANOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB OFIAR BOMBARDOWANIA W KAMIENIU
KAMIEŃ - CMENTARZ PARAFIALNY
KAMIEŃCZERNICHÓWKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W RYBNEJ
RYBNA - CMENTARZ PARAFIALNY
RYBNACZERNICHÓWKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 399 W PRUSACH
PRUSY - OKOLICE STACJI PKP
PRUSYKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

CZULICE - W POBLIŻU DAWNYCH ZABUDOWAŃ DWORSKICH
CZULICEKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

CZULICE - CMENTARZ PARAFIALNY
CZULICEKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

KARNIÓW - PRZY DRODZE POWIATOWEJ
KARNIÓWKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 400 W PRUSACH
PRUSY - PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ
PRUSYKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

WYSIÓŁEK LUBORZYCKI - CMENTARZ PARAFIALNY

WYSIÓŁEK LUBORZYCKI - CMENTARZ PARAFIALNY

KOCMYRZÓW - UL. CENTRALNA
KOCMYRZÓWKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

GOSZCZA - CMENTARZ PARAFIALNY
GOSZCZAKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

MOGIŁA ZBIOROWA POWSTAŃCÓW Z 1863 R. W CZULICACH
CZULICE - CMENTARZ PARAFIALNY
CZULICEKOCMYRZÓW-LUBORZYCAKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

GRÓB OFIAR PACYFIKACJI 4 LIPCA 1943 ROKU W LISZKACH
LISZKI - CMENTARZ PARAFIALNY
LISZKILISZKIKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE

KASZÓW - CMENTARZ PARAFIALNY
KASZÓWLISZKIKRAKOWSKIMAŁOPOLSKIE