Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1944
Армия крайова (AK)
KROPIDŁO
Plutonowy Władysław Grądkiewicz "Orlik" zginął we 22 kwietnia lub 27 września 1944 r., gdy konwojował broń ze zrzutów.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 298.
  • A. Fitowa, Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939-1944, Kraków 1984, s. 293.