Военные могилы
в Малопольском воеводстве
20 02 1945
Sabinę Talar, więźniarka byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, zmarła w 1945 r. w Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzeszczach.
  • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Baza informacji o więźniach http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/