Военные могилы
в Малопольском воеводстве
30 03 1919
Польская армия
Wymieniony na pomniku i na Liście strat, nie figuruje w wykazie pochowanych w AN w Krakowie.