Военные могилы
в Малопольском воеводстве
09 11 1914
Австро-венгерская армия
REGULICE (POW. CHRZANOWSKI)
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 85.
  • Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, Liber Mortuorum Oświęcim T. IV.