Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Польская армия
ŁAZISKA GÓRNE - KATOWICE
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 753 | Poległ w walkach w 1939 r.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 37 (wypis z akt Urzędu Parafialnego w Bobrku k. Oświęcimia) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).