Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1939
Польская армия
HAJDUKI
ŚWIĘTOCHŁOWICE
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 834 | Syn Jana i Antoniny z d. Gawęda. Zginął w czasie walk na terenie Krzeszowic. W protokole z ekshumacji widnieje nazwisko KLIMZA.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 119 (pismo Zarządu Miejskiego w Krzeszowicach z 31.03.1948) | Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).