Военные могилы
в Малопольском воеводстве
05 09 1939
Польская армия
SZOMBIERKI POW. BYTOM
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 760 | grób pojedynczy | zwłoki rozpoznano po dowodzie z fotografią
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 80 (karta ewidencyjna mogił Gmina Tenczynek) s. 111 (pismo z 30.11.1949) s. 132 (pismo Zarządu Gminnego w Tenczynku z 31.03.1948 r.) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).