Военные могилы
в Малопольском воеводстве
28 09 1939
Польская армия
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 796 |
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów żołnierzy polskich przesłany przez Zarząd Miejski w Chrzanowie pismem z 3.04.1948) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).