Военные могилы
в Малопольском воеводстве
10 05 1919
Польская армия
dowódca 3 kompanii 1 batalionu 2 Pułku Strzelców Podhalański, poległ w natarciu na wieś Bruckethal.
  • Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 810 (wymieniony jako poległy 10.05.1919 pod Bruckenthal).
  • L. Migdał, Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1919. 2 pułk strzelców podhalańskich, Warszawa 1929, s. 6,8, 30 (wymieniony wśród poległych i zmarłych z ran oficerów jako podporucznik).