Военные могилы
в Малопольском воеводстве
24 02 1846
Жертвы Галицийского восстания
dziedzic dóbr Grodkowice | w księdze zmarłych zapisany jako Martinus (Marcin) | wymieniony na grobowcu rodzinnym Żeleńskich w Grodkowicach