Военные могилы
в Малопольском воеводстве
09 1939
nazwisko w karcie ewidencyjnej miejsca pamięci narodowej