Военные могилы
в Малопольском воеводстве
21 06 1943
  • W. Kluczewski, Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Olkusz 2006, s. 162-163.
  • K. Kocjan, Zagląda olkuskich Żydów, „Ilkusiana", 2011, nr 4, s. 130.