Военные могилы
в Малопольском воеводстве
15 09 1944
Армия крайова (AK)
  • M. Łomnicki, Okupacja hitlerowska i ruch oporu, w: Piwniczna Zdrój. Studia i szkice z dziejów miasta 1772–1998, red. J. Długosz, Piwniczna-Zdrój 1998, s. 326.