Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212070-002
36
36
Mogiła ziemna, założona na planie prostokąta i otoczona płotem z metalowych prętów na betonowej podmurówce. U wezgłowia mogiły znajduje się wysoki postument ze spojonych zaprawą otoczaków, zwieńczony figurą Chrystusa. Przed frontową ścianą postumentu umieszczone są dwie figury przedstawiające postacie kobiety i dziecka. Po obu stronach postumentu znajdują się kwietniki na wysokich filarach z metalowych rur.

Wewnątrz obramowania od frontu mogiły umieszczona betonowa płyta tablicą z ciemnego kamienia z napisem: „POMORDOWANI/ PRZEZ HITLEROWCÓW W CZASIE PACYFIKACJI WSI PORĘBA DZIERŻNA/ W DNIU 7 SIERPNIA 1944 r./ | BANAŚ FRANCISZEK LAT 18/ CIEŃ PIOTR ppor A.K. 51/ DELA EDWARD 26/ DUDEK PIOTR 37/ DUDEK STEFAN 35/ FIUTAK JÓZEF 41/ GAJOWIEC MIECZYSŁAW 18/ GĘBALA BONIFACY 48/ GLANOWSKI JAN 58/ GRABOWSKI JAN 35 | GRELA JAN LAT 50/ GRELA JAN 27/ JABŁOŃSKI JAN 30/ KAŁUŻNY TEOFIL 40/ KOKOSZKA JÓZEF 51/ KOKOSZKA ANDRZEJ 47/ KONIECZNY PIOTR 38/ KONIECZNY MICHAŁ 24/ KOWALIK ZYGMUNT 32/ LISZKA PIOTR 48| MAZUR JAN LAT 57/ NAWROT HENRYK 25/ NAWROT JÓZEF 21/ NAWROT PIOTR 18/ NAWROT STANISŁAW 18/ OSUCH ROMAN 33/ PIETRASIK TADEUSZ 22/ PILNIK TADEUSZ/ PIETRASZCZYK KLARA 44/ SŁUSZNIAK FRANCISZEK| STRUZIK BOLESŁAW LAT 39/ STRUZIK FRANCISZEK 44/ SZOTA BRONISŁAW 18/ SZOTA JAN 52/ SZWAGRZYK JÓZEF 30/ TEKIELI WŁADYSŁAW 49/ TEKIELI JAKUB 44/ WIESZCZURA STANISŁAW 40/ WIESZCZURA HENRYK 10”.

W odwet za akcję partyzantów Armii Ludowej, przez okupanta niemieckiego w czasie pacyfikacji wsi Poręba Dzierżna 7 sierpnia 1944 r. zostało zastrzelonych 37 osób. Zwłoki pogrzebano na cmentarzu parafialnym. W osobnym grobie spoczęły szczątki Piotra Liszki, który został zabity 7 sierpnia 1944 r. na terenie swojego gospodarstwa. W kwietniu 1944 r. zginęli z rąk okupanta wymienieni na tablicy Józef Fiutak i Jan Mazur, których ciała spoczęły w innych grobach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1018.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 210-211.
  • Upamiętnione miejsca walki o społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986, s. 284.