Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212070-006
2
2
Na mogile znajduje macewa z wyrytą Gwiazdą Dawida i napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ PROCHY/ MOICH BRACI/ JECHIELA/ I ISRAEL/ ZAMORDOWANYCH/ PRZEZ/ HITLEROWCÓW/ W CZASIE II WOJNY/ ŚWIATOWEJ/ CHABA NORBERT/ 1988”. Na cmentarzu znajduje się również pomnik upamiętniający 4500 mieszkańców Wolbromia narodowości żydowskiej zamordowanych w okresie II wojny światowej”.

Według „wykazu grobów obywateli polski” sporządzonego w 1948 r. na cmentarzu żydowskim w Wolbromiu miała znajdować się zbiorowa mogiła 700 Żydów.
 
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1018, s. 7.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
CHABA ISRAEL OSOBA CYWILNA
CHABA JACHIEL OSOBA CYWILNA