Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212070-001
855
107
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem. Obecnie główny element cmentarza stanowi betonowy postument, nakryty lastrykową płytą z kamienną tablicą z napisem: „CNOCIE ŻOŁNIERSKIEJ/ POTOMNI/ TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE/ POLSCY POLEGLI ZA OJCZYZNĘ W LATACH/ 1914-1918/ LISTOPAD 1992”. Na cmentarzu znajdują się drewniane krzyże łacińskie i dwuramienne z dwuspadowym zadaszeniem, ustawione w 2009 r. oraz jeden betonowy krzyż oparty na drzewo. Teren cmentarza jest porośnięty sosnami. Miejscami widoczne są zarysy ziemnych mogił.

Cmentarz powstał w 1918 r. na terenie dawnej osady młyńskiej Ogonów. Przeniesiono tu wówczas min. szczątki z cmentarza położonego na południe od Wolbromia koło kaplicy w rejonie obecnej ul. Łukasińskiego oraz z cmentarza znajdującego się na wschód od dworca w pobliżu dawnej Fabryki Wyrobów Gumowych. W latach 1991-1992 wykonano ogrodzenie cmentarza oraz płytę z napisem.

Według danych z dokumentu sporządzonego przez austriackie władze wojskowe w 1918 r. pochowano tu 672 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 182 z armii rosyjskiej i jednego żołnierza Legionów Polskich w 14 grobach zbiorowych i 79 pojedynczych (polskie źródło z 1939 r. podaje inne liczby pochowanych: 733 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 81 z armii rosyjskiej i jednego polskiego legionistę).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204.
  • W. Biernacki, Gdzie jest cmentarz z widokówki, „Kurier Wolbromski”, Nr 17/2012.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 177-179, 238, 401-406.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 264-265, 292.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
HAUSTEIN JOHANN Österreich-Ungarische Armee
MIKLOVISC [MIKLOVICS] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KASPAR FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KOVARISS [KOVAŘIK] JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GANZ [GAUS GANS] JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KONIECZNY [KONICZNY] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DLASKE [PLASKE] EDWARD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BROŹ FELIX INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HREHAS [HREHUS] JANOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAUSNER PAUL Österreich-Ungarische Armee
STORCH ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
THEER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DEMJEN KARL ZIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
DUBEK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IRO FRANZ [FERENC] Österreich-Ungarische Armee
KANTOR JOSEF Österreich-Ungarische Armee
STAROWICZ [TAROWICZ] KARL [KAROLY] Österreich-Ungarische Armee
MICHIN ANDREJ JÄGER Russische Armee
MICHAJLOW KONSTANTIN Russische Armee
KRAJEWSKI GUSTAW SZEREGOWY Polnische Legionen
ROSENAUER FL. [PL] Österreich-Ungarische Armee
KORSZUNOW [KORSUNOW] WASILI Russische Armee
FIEODOSIJEW [TEODOSIW] ALEKS. [ALEXEI] JÄGER Russische Armee
SZLATYNSZKI [SZLATINSKY] STEF. [ISTVAN] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LEBEDIEW [LEBIDEN] JEWSIEJ [ENOSI] JÄGER Russische Armee
SURYN [SURIN] ARKADIJ JÄGER Russische Armee
KOWALÓWKA [KOWALONKA] PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PANEK ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARGIEL [BARGUL] JOHANN SAN.SOLD. Österreich-Ungarische Armee
PRZYBYŁA [PRZYBILA] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŻYTYNEW [ZITINOF] WASILI JÄGER Russische Armee
PERIKOW [PEREKOW] EMILIAN JÄGER Russische Armee
ARSULIN [ASULEN] IBRAHIM [EBRAHAM] JÄGER Russische Armee
TYMOSZYN WASILI Russische Armee
MIŁOGOŁOMYJ IWAN JÄGER Russische Armee
KŁYMENKO [KLEMENKO] FILIP JÄGER Russische Armee
GAJDOS FILIP Österreich-Ungarische Armee
DOHNAL [DOHNDL] FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KORSAN DAVID UNTEROFFIZIER Russische Armee
ŻUJKOW [ŻUKOW] WASILI JÄGER Russische Armee
SVAČEK ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ADAMEK EDUARD FUHRMANN Österreich-Ungarische Armee
SZABATA [SCHABATA] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIETSCH KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PLATZER [PLATZNER] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIETSCH EMILIAN [EMIL, KARL] SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
TUREK MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETLACH KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JANIK ADALBERT [ADAM] FUHRMANN Österreich-Ungarische Armee
FABRIZI RUDOLF PIONIER Österreich-Ungarische Armee
NEMAROWICZ [NEMAROWICS] STEFAN KANONIER Österreich-Ungarische Armee
SKOTNICA FRANZ FUHRMANN Österreich-Ungarische Armee
STAFA JAROSLAUS [JAROSLAV] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FILIPOW [TRUFIM] TRUFIM [FILIP] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCICKA FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SZAREK [SZAREB] ANTON SANITÄTSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
MAUSZ [MANZ] JAKOB PIONIER Österreich-Ungarische Armee
MALINEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SODOLOVAC [SADOLOVAC] ZIV. JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GASSMANN [GROSSMANN] RICHARD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WIELGUS [WRELGUSZ] TOMAS FUHRMANN Österreich-Ungarische Armee
RABENSEIFNER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NIESSNER ADOLF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HLADIK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAUSNER ADLOF [PAUL] Österreich-Ungarische Armee
SCHREIBER KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAPARNIK [KAPARVIK] FRANZ KANONIER Österreich-Ungarische Armee
ZELENKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOZIOŁ LUDWIK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KANDLER ALFRED INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZIBISOW PROCHOR JAKOVLEWICZ KOSAK Österreich-Ungarische Armee
LUBLINER MAX OBERLEUTNANT-RECHNUNGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BRAND [BRUNO] LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
JATTNER TEODOR HAUPTMANN Österreich-Ungarische Armee
DOMES JOHANN ULAN Österreich-Ungarische Armee
LECH LADISLAUS FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
SCHLICHTOWSKI FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RAJMOND LIZEL Österreich-Ungarische Armee
KOCIN JOSEF Österreich-Ungarische Armee
RICHTER KARL Österreich-Ungarische Armee
SCHLOSSER HEINRICH LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
KOBLIHA FRANZ Österreich-Ungarische Armee
MIKULASCHEK OTTOKAR Österreich-Ungarische Armee
ULLMANN GUSTAV Österreich-Ungarische Armee
LEŚNIAK JOHANN Österreich-Ungarische Armee
PANTIELEJEW WASILI Russische Armee
KOCULEWICZ MICH. Russische Armee
IRBITSKIJ GREGOR Russische Armee
SOBIESZCZUK MARTIN INFANTERIST Russische Armee
KOLB L.E.B. Österreich-Ungarische Armee
KOUDZIK JOHANN Österreich-Ungarische Armee
MANOJLOWICZ LUBOMIR Österreich-Ungarische Armee
DEMUSZEW WASIL Russische Armee
HAJAN MARKO Russische Armee
MEISEREKOF ALEXEI Russische Armee
MELOKOLOVEC IWAN Russische Armee
MANOJLOWICZ Österreich-Ungarische Armee
HIRNISCH HAUPTMANN Österreich-Ungarische Armee
KONECNY Österreich-Ungarische Armee
KONECNY BERTIN Österreich-Ungarische Armee
KRÄSCHNER STEFAN Österreich-Ungarische Armee
LEINATH JOHANN Österreich-Ungarische Armee
MIKULASEK M. Österreich-Ungarische Armee
BOBREK ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
CZABAJ JOSEF Österreich-Ungarische Armee
WESZELKA Österreich-Ungarische Armee
KRAWCZYK Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 160
Österreich-Ungarische Armee 588