Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210020-004
2
2
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego wieloboku i otoczony płotem z metalowych sztachet na kamiennej podmurówce, dostosowanej uskokami do ukształtowania terenu. Do cmentarza prowadzi kamienna brama, zakończona łukiem, nakryta dwuspadowym dachem. Wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi, metalowymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi głaz pamiątkowy z tablicą memoratywną z napisem: „OFIAROM/ BARBARZYŃSTWA/ HITLEROWSKIEGO/ W HOŁDZIE/ I KU PAMIĘCI POTOMNYM/ RODACY”. Głaz znajduje się na wyłożonym kostką brukowym tarasie, który ogrodzony jest kamiennym murem i metalowym płotem na betonowej podmurówce. W obrębie cmentarza znajduje się krzyż z metalowych rur z tablicą z nazwiskami Zofii Czarnoty-Bojarskiej i Wojciecha Winka.
 
Przy wejściu do cmentarza umieszczona jest tablica z nazwiskami ofiar, które zostały ekshumowane i zidentyfikowane w maju 1945 r. (według protokołów ekshumacyjnych, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Oddziale w Nowym Sączu) oraz informacją o pochowanych na cmentarzu w języku polskim i angielskim.
 
W okresie od 12 czerwca 1940 r. do 18 stycznia 1945 r. w Rdziostowie z rąk okupanta niemieckiego według różnych szacunków poniosło śmierć od 1000 do 2500 osób. Część szczątków ofiar egzekucji została w okresie powojennym ekshumowana i przeniesiona w inne miejsce.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejcach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 470.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 100-103.
  • J. Wróbel, Monografia miejsca pamięci narodowej w Rdziostowie, 1979.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
CZARNOTA-BOJARSKA ZOFIA
WINK WOJCIECH